Corporate PR .

Communicatiebijdrage aan klimaatadaptatie bij Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer voelbaar en zichtbaar. Het is en wordt warmer. De zeespiegel stijgt. Het regent harder en vaak langer, met daartegenover: langere droge periodes. En de bodem daalt langzaam. Om te kunnen blijven zorgen voor droge voeten, en schoon en voldoende water, is het noodzakelijk dat rekening wordt gehouden met deze gevolgen. Samen met andere partijen moet het hoogheemraadschap aanpassingen doorvoeren die maken dat het beheersgebied is voorbereid op de gevolgen van klimaatadaptatie. Iets dat een andere manier van werken vereist. Daarom is het (interne) programma Klimaat en Ruimte in het leven geroepen. Interne en externe communicatie zijn daarbij onontbeerlijk.
Wijvan010 is voor deze opdracht ingehuurd door Bijl PR in opdracht van het waterschap.

Vraag

Stel een in- en extern communicatieplan op voor het programma Klimaat en Ruimte (periode 2021 t/m 2022) en zorg voor de uitrol ervan.

Logo Bijl
Logo Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard, klant van Wijvan010

Schouders eronder

Het in- en externe communicatieplan ligt inmiddels klaar en maakt deel uit van de besluitvorming. In het 2e kwartaal van 2021 wordt met de uitrol gestart.
De interne nulmeting die op initiatief van ons is gehouden onder alle medewerkers bracht goede informatie boven tafel, zoals: Op de vraag of men het programma Klimaat en Ruimte kent, antwoordde 63% van de respondenten positief.  Slechts 11% daarvan kan het doel van het programma volledig correct beschrijven en 62% kan dit gedeeltelijk correct.
Belangrijke input voor de interne communicatie.
Inmiddels is onze opdracht tot het eind van het jaar verlengd en zetten we onze schouders onder de uitrol van beide communicatieplannen. Daarin nemen we direct de klimaatadapatieve projecten in het Rotterdamse mee.

Onze Rotterdamse aanpak

Wijvan010 is na een korte introductie (in coronatijd) bij team Communicatie en het programmateam aan de slag gegaan met deskresearch (bestaande plannen etc. doornemen), het maken van een SWOT-analyse, het herschrijven van het verhaal over de legitimatie van het programma en het aanscherpen van de kernboodschap.
Omdat we graag weten wat voor ‘vlees’ we in de kuip hebben en hoe goed ‘dat’ is geïnformeerd, is een interne nulmeting voorgesteld en gehouden. Al deze output is meegenomen in het interne communicatieplan.
Bovenstaande werkwijze is later ook toegepast bij de realisatie van het externe communicatieplan.

Wil je eens met ons sparren over hoe wij het echte verhaal van jóuw organisatie kunnen communiceren? We spreken je graag.

Wil je deze case delen?