De 6 kenmerken van nieuws(waarde)…

Pikken de media het wel of niet op? De 6 kenmerken van nieuws(waarde)…

Wil je dat een journalist aandacht aan jouw verhaal besteedt en het in de media komt? Belangrijk is dan dat je een actuele insteek voor je verhaal kiest of aanhaakt bij het nieuws. Maar wat is dan nieuws? Elke dag gebeurt er wereldwijd van alles. Toch haalt dit niet allemaal de nieuwsmedia, zoals dagbladen, actualiteitenrubrieken of de journaals, want de nieuwsredacties moeten keuzes maken. Of een journalist iets met het bericht doet, hangt af van de nieuwswaarde ervan

Definitie van Nieuws op Wikipedia

“Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat daarbij vaak over een recente maatschappelijke gebeurtenis met een zekere impact, die in de actualiteit is gekomen omdat er collectieve belangstelling voor bestaat.”

De 6 kenmerken van nieuws(waarde) zijn:

Nieuws moet voldoen aan enkele nieuwswaarde-criteria voor de media om het over te nemen. Wij hebben de 6 belangrijkste kenmerken voor je onder elkaar gezet.

1. Nieuws is actueel en speelt zich NU af

Hoe recenter iets gebeurt, hoe nieuwswaardiger. Meestal zijn er een of twee gebeurtenissen die het nieuws op een dag domineren. Denk aan de diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival. Voordat we wisten waarom hij niet meedeed met de generale repetitie zat heel Nederland minstens een dag in spanning en bovenop het nieuws. En zelfs nu weten we nog altijd niet wat Joost precies heeft gedaan bij de Zweedse cameravrouw. Al die tijd is hij (latent) in het nieuws, totdat de ware feiten boven tafel komen.

2. Nieuws heeft impact op een grote groep mensen

De mogelijke gevolgen van het nieuws bepalen mede de nieuwswaarde ervan. Zo is het bericht van het Diabetes Fonds over een alarmerend aantal Nederlanders dat een voorstadium van diabetes type 2 heeft, onlangs groots opgepikt door de media. Zo’n 1,4 miljoen gevallen van de mensen tussen de 40 en 75 jaar heeft een verhoogde bloedsuiker en maakt kans op diabetes. Veel Nederlanders kennen wel iemand die dit heeft of herkennen de ongezonde levensstijl waardoor de kans op prediabetes wordt vergroot. Daarentegen zal nieuws over een zeldzame aandoening minder snel het nieuws halen, omdat het slechts een kleine groep mensen betreft.

3. Wat dichtbij gebeurt is nieuwswaardiger

Gebeurtenissen die dichtbij huis gebeuren zijn eerder interessant voor lokale en regionale media van die stad of gemeente, maar kunnen ook opgepikt worden door landelijke media. Wat letterlijk dichtbij mijn huis gebeurt, is de blindganger uit de Tweede Wereldoorlog die eind mei in de Claes de Vrieselaan onschadelijk wordt gemaakt. Dit is relevant voor al mijn buren en mij, en nieuwswaardig voor de rest van Rotterdam, én buiten de stadsgrenzen. Landelijke media, waaronder NOS, hebben er aandacht aan besteed, omdat zo’n 700 huizen in de buurt ontruimd moesten worden vanwege de ontmanteling en mogelijk ontploffingsgevaar.

4. Bekende mensen of organisaties hebben vaker 'nieuws-aantrekkingskracht'

BN’ers (of bekende organisaties) spelen vaker een rol in het nieuws, omdat ze bij een grote groep mensen bekend zijn, tot de verbeelding spreken, publiek bezit of een rolmodel zijn. Heeft een bekende Nederlander, internationale acteur of bekend bedrijf een conflict, dan zal dit sneller in het nieuws komen dan de bloemist op de hoek. Organiseer je dus een event, en je nodigt een BN’er uit en/of geeft deze een rol dan is de kans groter dat de media het bericht oppikt.

5. Wat afwijkt kan nieuws zijn… ook normale dingen van bijzondere mensen

Dat wat vreemd, eigenaardig, ongebruikelijk is, zeg maar de ‘man-bijt-hond’-factor. Dus een bewoner van de Rotterdamse Claes de Vrieselaan 27 die jarenlang ‘rustig’ boven een WOII-bom heeft geslapen, is wel bijzonder, zeker nu die bom dus binnenkort wordt ontmanteld en we dan precies weten hoe groot ‘het gevaar’ voor hem was.  Zelf vind ik ook ‘het zeilmeisje’ een goed voorbeeld, dus Laura Dekker die op haar zestiende als jongste zeiler ooit de wereld rondzeilde en daarmee wereldnieuws werd. Sowieso is iets wat afwijkt een beproefde methode om op te vallen in de media.

6. Emotie en human interest hebben ook nieuwswaarde

Duidelijk mag zijn dat als Joost Klein straks een interview geeft, dit zeker nieuwswaarde heeft. En niet alleen in Nederland.

Ook al voldoet het verhaal volgens jou aan bijna al deze kenmerken, dan nog is er geen garantie dat een journalist er iets mee doet of dat je ook werkelijk die avond bij een talkshow mag aanschuiven. Je kunt het nieuws gewoonweg niet sturen. Een recentere gebeurtenis op die dag kan jouw nieuwsbericht zo weer overrulen. Daar zijn legio voorbeelden van.

Daarnaast is nieuws subjectief. Er is geen objectieve meetlat die garandeert dat als jouw nieuwsfeit zoveel punten scoort, het gegarandeerd op de voorpagina van een landelijk dagblad komt. Alles hangt af van de redacteur die het nieuwsfeit beoordeelt en aan het overige nieuwsaanbod van dat moment. Wat we dus samen kunnen doen, is de boodschap zo goed mogelijk omschrijven, zorgen dat de meeste kenmerken van nieuws erin voorkomen, het via de juiste kanalen naar de media sturen (die er naar verwachting interesse in hebben) en vanzelfsprekend investeren in een goed media-netwerk.

Nieuws-gierig? We helpen je er graag bij.

Wil je dit blog delen?