Corporate PR .

Gemeente Hoeksche Waard en haar programmaplannen

Hoeksche Waard wil een vitale, economisch gezonde, goed bereikbare, aantrekkelijke, veilige, inclusieve en duurzame gemeente zijn. Om deze ambitie handen en voeten te geven is een aantal  thema’s dat prioriteit heeft, uitgewerkt in vijf beleidsprogrammaplannen. Op deze thema’s onderneemt de gemeente de komende tijd actie – versneld en in samenhang.
Maar zoals het helaas vaak gaat met beleidsstukken, niet iedereen kan er gelijk chocola van maken en weet wat er moet gebeuren om het beleid in de praktijk te laten werken…

Vraag

Maak van de vijf programmaplannen toegankelijke, herkenbare en aansprekende verhalen, die onderling op elkaar zijn afgestemd en samenhangen.
Schrijf voor ieder programma een communicatiestrategie die ervoor zorgt dat de doelen ook daadwerkelijk worden gehaald.

Logo Gemeente Hoeksche Waard, klant van Wijvan010

Resultaten

‘Grond die wegzakt onder uw huis door hevige regenval? Een mislukte aardappeloogst door extreme weersomstandigheden? Of plastic afval dat uw omgeving vervuilt? Verduurzaming is 1 van de 7 belangrijkste opgaven van onze gemeente voor de komende jaren. We willen een duurzame Hoeksche Waard waar we trots op zijn en dat helemaal klaar is voor de toekomst…’

Het programmaplan Duurzaamheid en de andere vier programmaplannen zijn qua tekst, structuur en inhoud goed op elkaar afgestemd  en hebben dezelfde look & feel (uitgevoerd door bureau Dink). De communicatiestrategieën worden momenteel uitgevoerd.

Onze Rotterdamse aanpak

Wijvan010 deed de eindredactie voor de programmaplannen Inclusieve samenleving, Economie, Wonen, Mobiliteit en Duurzaamheid. Bij het laatste plan waren we van meet af aan betrokken. Om de essentie van de programmaplannen boven tafel te krijgen – iets waar je ons midden in de nacht voor wakker kunt maken – organiseerden we enkele interactieve bijeenkomsten voor de betrokkenen (ambtenaren, kartrekkers). Ook interviewden we de belangrijkste belanghebbenden.
De communicatiestrategie in ieder programmaplan is ontwikkeld in nauwe samenwerking met team Communicatie van gemeente Hoeksche Waard.

Wil je eens met ons sparren over hoe wij het echte verhaal van jóuw organisatie kunnen communiceren? We spreken je graag.

Wil je deze case delen?