fotograaf: Rob Hilz  

Corporate PR .

Museum Rotterdam: ERE wie ERE toekomt

Met de actieve en dynamische collectie van Echt Rotterdams Erfgoed (ERE) zet Museum Rotterdam de meest uiteenlopende initiatieven, sprankelende gemeenschappen en échte Rotterdammers in de etalage. Hun verhalen zijn springlevend en van invloed op anderen, en daarmee op de stad. Zo dragen ze bij aan de vooruitgang, de sociale cohesie en de inclusieve samenleving die Rotterdam nastreeft. Het stadsmuseum wil de verhalen en gemeenschappelijke doelen koesteren en uitdragen. Dat is wat de stad zo uniek maakt. ERE wie ERE toekomt!
Er is één uitdaging: het is namelijk niet zomaar een collectie die je bewaart, tentoonstelt en uitleent aan andere musea.

Vraag

Hoe geven wij Echt Rotterdams Erfgoed (ERE) letterlijk en figuurlijk een plaats binnen Museum Rotterdam, uitgaande van de kracht en sterkte van het erfgoed?

Logo Museum Rotterdam, klant van Wijvan010

Resultaten

Onze kennis en de input van anderen is verwerkt in een ‘position paper’, een corporate story over ERE: een helder en toegankelijk verhaal om ERE te conserveren voor Rotterdam.
Inmiddels is bekend dat Museum Rotterdam in de huidige vorm ophoudt te bestaan. Er wordt de komende vier jaar gewerkt aan een nieuw concept op een andere plek in de stad, waarin de essentie van het stadsmuseum een vervolg krijgt.
Wijvan010 hoopt dat ERE ook in het nieuwe concept een plek krijgt. Het advies dat we destijds hebben opgeleverd en gepresenteerd aan de Raad van Toezicht biedt hiervoor mooie uitgangspunten

Onze Rotterdamse aanpak

Om ERE die plek te geven die het verdient, zijn we grondig en gefaseerd te werk gegaan:

Fase 1 – Deskresearch en verkennende interviews binnen Museum Rotterdam.

Fase 2  – Diepte-interviews buiten Museum Rotterdam met vakgenoten in én buiten Rotterdam.

Fase 3  – Strategische (brainstorm)sessies (twee keer) met het MT van Museum Rotterdam.

Fase 4  – Advies/input voor Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 t.b.v. Cultuurnota Rotterdam.

Wil je eens met ons sparren over hoe wij het echte verhaal van jóuw organisatie kunnen communiceren? We spreken je graag.

Wil je deze case delen?